Kadastro İmar Müşavirlik İşleri

Kadastro İmar Müşavirlik İşleri 

Kadastro Uygulamaları

Kadastro, 22A, 2B, Tevhid, İfraz, Yola Terk Yoldan İhdas vsKamulaştırma İşleri

İmar Uygulama İşleri

18. Madde Uygulamaları
Kentsel Dönüşüm
Rekreasyon Alanları


Arazi Toplulaştırma İşleri