Haritacılık İşleri

Harita Ölçüm Mühendislik İşleri

-          Fotogrametrik Harita Üretimi

-          Coğrafi Bilgi Sistemi

-          Mera Haritaları

-          Halihazır Harita Üretimi

-          Kübaj Hesapları

-          Plankote, Genel Vaziyet Planı

-          Aplikasyon

-          Projelerin zemin aplikasyonları

-          As-Built alımları

-          İş-sonu işletme projeleri

-          Yol projeleri eksen, şev, kurp vs her türlü plan profil mühendislik ve uygulama işleri

-          Üst yapıların, temelden çatıya dış cephe yatay ve düşey eksen-kot takip ve kontrolleri